ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

  • ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια τόσο από τις αρμόδιες αρχές όσο και από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς, να ενταχθεί ενεργά η τεχνολογία των διαδραστικών πινάκων στον τομέα της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να κατέχει ένας χρήστης διαδραστικών πινάκων. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Επίσης σε στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή ιδρυμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Πιστοποιήση: 

CIBU

Certified Interactive Board User – CIBU-Πιστοποιημένος Χρήστης Διαδραστικών Πινάκων 

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ

 


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΜΕΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και προσφέρει την απαραίτητη εκπαιδευτική εμπειρία στην Ειδική Αγωγή. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, των νηπιαγωγών και των γονέων, ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο της εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα.

Πιστοποιήση: 

CAT for SN

Certified Adults Trainer

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό βοηθά στην αξιόπιστη και επιτυχή κατάρτιση κάθε υποψηφίου ή εν δυνάμει εκπαιδευτή ανηλίκων, ανεξάρτητα αν διδάσκει σε νηπιακό σταθμό, νηπιαγωγείο ή σχολές πληροφορικής σε παιδικά προγράμματα, σε πολυπληθές κοινό ή μικρότερες ομάδες εκπαιδευμένων. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτιμώνται και αναγνωρίζονται οι σε βάθος γνώσεις των βασικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ανηλίκων, που περιλαμβάνουν: Προετοιμασία για μάθηση, δεξιότητες εκπαιδευτών ανηλίκων, τρόποι μάθησης ανηλίκων, μορφές συμπεριφοράς του δάσκαλου, εκπαιδευτικές τεχνικές, μέθοδοι αντιμετώπισης προβληματικών συμπεριφορών, φοβίες, πλάνα μαθήματος και εννοιολογική χαρτογράφηση.

Πιστοποιήση: 

CKE

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ανηλίκων - Certified A Kids Education

 

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, πάνω στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Οι εκπαιδευτές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και εμπειρίας, θα εφοδιαστούν με νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε πολλά θεματικά πεδία, θα βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητά τους και θα αναβαθμίσουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ανοικτής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Πιστοποιήση: 

CAT

Certified Adults Trainer (CAT) 
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης ενηλίκων και είναι βασισμένο σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης που εφαρμόζονται σε διάφορες Σχολές Γραμματέων του εξωτερικού και σκοπός του είναι να καλύψει, με σύγχρονα εργαλεία μάθησης και εποπτικά μέσα, το μεγάλο κενό που εντοπίζεται στην ουσιαστική εκπαίδευση γραμματέων στην ελληνική αγορά.

Πιστοποιήση: 

CAT-SMA & PS

Πιστοποιημένος/η Εκπαιδευτής/τρια Ενηλίκων στον Τομέα «Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης & Επαγγελματίας Γραμματέας»Certified Adults Trainer (CAT) 

 

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το πρόγραμμα βοηθά στην αξιόπιστη και επιτυχή κατάρτιση κάθε συμμετέχοντα ή εν δυνάμει εκπαιδευτή, ανεξάρτητα αν διδάσκει βασικά ή ανώτερου επιπέδου μαθήματα, σε πολυπληθές κοινό ή μικρότερες ομάδες εκπαιδευμένων. Η πρωτότυπη μέθοδος που ακολουθείται αναπτύσσει τις απαραίτητες δεξιότητες του εκπαιδευτή και βελτιώνει την επαγγελματική του απόδοση, βάσει Παγκοσμίως Αποδεκτών Προτύπων που έχουν θεσπιστεί από Διεθνείς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις.

Πιστοποιήση: 

CAT for IT

Certified Adults Trainer for Information Technology (CAT for IT) 
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων στον τομέα της Πληροφορικής

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ

 

 

 
 
 
FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de