Επέλεξε ένα απο τα Εκπαιδευτικά προγράμματα της "Interactive Learning" και κέρδισε επιπλέον το πιο δυνατό χαρτί στο βιογραφικό σου : Δωρεάν πιστοποίηση των προσόντων σου, σε όποια ειδικότητα διαλέξεις, από το Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού ACTA, τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (www.voucheracta.gr)

Διάλεξε ειδικότητα...


                                   

 
FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de